Bodfari

Cyngor Cymuned | Community Council

Aelodau

Cadeirydd:
Martin Shutt
07902 876108
Is-gadeirydd:
Julie Burnage
07973 701309
Alan Waterfield 07788 137732
Naomi Luhde Thompson 01745 710642
Rebecca Parrin 01745 710703
Heather Griffiths 07970 911405
Sue Davidson 01745 710305 / 07764 221665
Clerc:
Mel abOwain
07887931567

Hawlfraint © 2014-2020
Cyngor Cymuned Bodfari