Bodfari

Cyngor Cymuned | Community Council

Maes chwarae

Mae nifer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal ar faes chwarae Bodfari ac mae eraill yn cael eu trefnu. Os hoffech gael rhagor o fanylion, gweler yr agenda / y cofnodion neu dewch draw i un o’r cyfarfodydd.

Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn cynllunio cwrt boules newydd ac mae’n gwella’r maes chwarae plant, ac mae hynny’n cynnwys ychwanegu llithren newydd. Mae coed perllan newydd a gwrychoedd wedi cael eu plannu, ac mae rhagor o weithgareddau’n cael eu cynllunio fel rhan o’n prosiect ar gyfer 2015/2016, Bodfari Bywiog.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau neu awgrymiadau, cysylltwch ag aelod o’r Cyngor drwy’r adran aelodau  yn adran y cyngor cymuned ar y wefan hon.

Hawlfraint © 2014-2024
Cyngor Cymuned Bodfari