Bodfari

Cyngor Cymuned | Community Council

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae cyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn cael eu cynnal yn Ysgol Bodfari ar ail nos Fawrth pob mis, ac eithrio mis Awst pan nad oes cyfarfod. 


Mae’r agendâu yn cael eu harddangos ar hysbysfyrddau’r pentref ynghyd â chofnodion y mis blaenorol ar neu cyn y Sadwrn blaenorol.

Mae’r rhain yn gyfarfodydd cyhoeddus ac mae croeso i bawb.

Hydref 2021
12
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus, croeso i bawb.
Ysgol Bodfari
Tachwedd 2021
09
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus, croeso i bawb.
Ysgol Bodfari
Rhagfyr 2021
14
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus, croeso i bawb.
Ysgol Bodfari

Hawlfraint © 2014-2020
Cyngor Cymuned Bodfari