Bodfari

Cyngor Cymuned | Community Council

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae cyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn cael eu cynnal yn Ysgol Bodfari ar ail nos Fawrth pob mis, ac eithrio mis Awst pan nad oes cyfarfod. 


Mae’r agendâu yn cael eu harddangos ar hysbysfyrddau’r pentref ynghyd â chofnodion y mis blaenorol ar neu cyn y Sadwrn blaenorol.

Mae’r rhain yn gyfarfodydd cyhoeddus ac mae croeso i bawb.

Chwefror 2022
08
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus, croeso i bawb.
Woodlands Skills Centre
Mawrth 2022
08
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus, croeso i bawb.
Woodlands Skills Centre
Ebrill 2022
12
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus, croeso i bawb.
Woodlands Skills Centre

Hawlfraint © 2014-2020
Cyngor Cymuned Bodfari