Bodfari

Cyngor Cymuned | Community Council

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae cyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn cael eu cynnal yn Ysgol Bodfari ar ail nos Fawrth pob mis, ac eithrio mis Awst pan nad oes cyfarfod. 


Mae’r agendâu yn cael eu harddangos ar hysbysfyrddau’r pentref ynghyd â chofnodion y mis blaenorol ar neu cyn y Sadwrn blaenorol.

Mae’r rhain yn gyfarfodydd cyhoeddus ac mae croeso i bawb.

Mai 2021
11
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Croeso i bawb
Online Zoom Meeting

Hawlfraint © 2014-2020
Cyngor Cymuned Bodfari