Bodfari

Cyngor Cymuned | Community Council

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae cyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn cael eu cynnal yn Ysgol Bodfari ar ail nos Fawrth pob mis, ac eithrio mis Awst pan nad oes cyfarfod. 


Mae’r agendâu yn cael eu harddangos ar hysbysfyrddau’r pentref ynghyd â chofnodion y mis blaenorol ar neu cyn y Sadwrn blaenorol.

Mae’r rhain yn gyfarfodydd cyhoeddus ac mae croeso i bawb.

Gorffenaf 2022
12
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Church of St Stephen, Bodfari
Medi 2022
13
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Church of St Stephen, Bodfari
Hydref 2022
11
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Church of St Stephen, Bodfari
Tachwedd 2022
15
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Church of St Stephen, Bodfari
Rhagfyr 2022
13
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Church of St Stephen, Bodfari

Hawlfraint © 2014-2020
Cyngor Cymuned Bodfari