Bodfari

Cyngor Cymuned | Community Council

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae cyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn cael eu cynnal yn Ysgol Bodfari ar ail nos Fawrth pob mis, ac eithrio mis Awst pan nad oes cyfarfod. 


Mae’r agendâu yn cael eu harddangos ar hysbysfyrddau’r pentref ynghyd â chofnodion y mis blaenorol ar neu cyn y Sadwrn blaenorol.

Mae’r rhain yn gyfarfodydd cyhoeddus ac mae croeso i bawb.

Medi 2024
10
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Ysgol Bodfari
Hydref 2024
08
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Dinorben Arms (Private Dining Room)
Tachwedd 2024
12
Dydd Mawrth
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Ysgol Bodfari
Rhagfyr 2024
12
Dydd Iau
19:00
Community Council
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Dinorben Arms (Private Dining Room)

Hawlfraint © 2014-2024
Cyngor Cymuned Bodfari